BLANKETTER

1. Försumbart stöd

Redovisning av erhållet försumbart stöd inom projektet.

Nedan finns en blankett att ladda ner avseende en redovisning av det stöd ni erhållit från projektet samt i vilken form ni fått detta. Denna information skall enligt Tillväxtverkets regler alltid redovisas.
Subventioner eller bidrag i form av försumbart stöd som ett företag kan ta emot får inte överstiga 200 000 euro under en treårsperiod. Mer information finns i blanketten.

Intyg om försumbart stöd som ska skickas in till Tillväxtverket innan test inleds.

För information om vad som räknas som försumbart stöd, se nedan.2. Ansökan Samarbete

Fyll i en ansökan som beskriver de tester som ni vill göra i 5G-testmiljön.3. Resultat av samarbete

Efter avslutade tester ska ni skriva en kort rapport om resultatet av samarbetet.