Enkät / Questionnaire


Vi har tagit fram ett frågeformulär rörande åsikter om intressenters roll i digitala innovationsprojekt.

We have developed a questionnaire about the stakeholders’ opinion about their role in digital innovation projects.

Enkäten på svenska finns här: https://www.surveymonkey.com/r/Z3CJBSV?lang=sv
The questionnaire is available  in English here:  https://www.surveymonkey.com/r/Z3CJBSV