Wireless Innovation Arena

Företagssamverkan

Utvecklingen inom trådlös teknik för uppkoppling av platser, människor och saker startade redan med NMTtekniken som kom på 1980-talet. Därefter har tekniker som GSM, 3G och 4G tagit vid och öppnat oanade möjligheter för trådlös kommunikation enligt devisen ''var som helst, när som helst till vem som helst''. Parallellt har tekniker som Wi-Fi möjliggjort billig uppkoppling i hem, kontor och i närmiljöer. Inom området för sensorkommunikation finns också tekniker som LTE-M, NB-IoT och LoRaWAN runt hörnet.

Nu väntar en massiv utrullning av 5G från 2020 och framåt. Vi välkomnar därför små och medelstora företag att genomföra tester och experiment i samverkan i 5G-testbädden "5G Innovation Hub North" som finns på Luleå tekniska universitet.

Vi välkomnar företag att genomföra tester och experiment i 5G testmiljön. Vi bidrar bl a med:
• Stöd, rådgivning och validering vid framtagning av nya erbjudanden
• Forskningssamverkan och samarbeten mellan Luleå tekniska universitet och forskningsinstitutet RISE

Välkommen att kontakta oss för mer information


En intervju med Samuel Asiwaju som gör sitt ex-jobb inom 5G på Ericsson

 

Hur kommer det sig att du gör ditt ex-jobb på Ericsson?
Examensarbetet är ett kompletteringskrav för att klara av min magisterexamen och mitt program föreslog flera alternativ att välja mellan, den på Ericsson var en del av praktikplatsen som utannonserades i mitt program. Jag valde och sökte till just detta ämne. Min profil granskades av teamet på Ericsson och jag intervjuades av min chef och nuvarande handledare för att testa mina kunskaper och färdigheter. Jag valdes ut att göra projektet efter hela rekryteringsprogrammet.

Varför valde du just 5G-området som ämne för din uppsats?
Jag har ett stort intresse för framtidens teknik. Min erfarenhet av att forska om Intelligence Reflecting Surfaces under sommaren gjorde mig mer intresserad av att utöka mina kunskaper och forska mer om 5G- och B5G-teknik. 5G- och B5G-tekniken föreslås ha högre topphastigheter och låg latens jämfört med andra generationer av mobilnät. Detta kommer att öppna många möjligheter för olika organisationer. Förmågan att arbeta med domänexperter i Ericsson, ett stort bidragande företag i utvecklingen av 5G-teknik i världen,  lockar mig också. Jag kommer också att ha förmånen att bidra till utvecklingen av 5G och B5G genom mitt forskningsarbete!

Vad handlar din uppsats om mer specifikt?
Jag forskar på kooperativa överföringsnät för 5G- och 6G-nätverk med fokus på energieffektivitet och genomströmning.
Min forskning fokuserar på sätt att förbättra nättäckningen och minska strömförbrukningen för användarutrustning med hjälp av kooperativa överföringsnät. Arbetet går ut på att möjliggöra enhet-till-enhet-kommunikation mellan användarutrustning för att förbättra nätverkets bithastighet. Detta kommer att involvera bildandet av grupper av användarutrustning och kommunikationen mellan dessa enheter med hjälp av Sidelink. Sidolänkskommunikation involverar kommunikation mellan enheter utan inblandning av en nätverksväg. SL kommer att användas för dataöverföring mellan enheter inom gruppen. Forskningen går ut på att modellera ett system som består av en källanvändare som syftar till att överföra data till en basstation. För att möjliggöra kooperativ överföring kommer ett stegscenario att finnas online. För det första bildar källanvändaren en grupp med andra användare i närheten och skickar sina data till gruppen med SL-överföring. För det andra skickar alla användare i gruppen med källanvändardata den till basstationen med UL genom att följa dessa två steg hjälper vi till att förstärka databithastigheten. Dessa steg kommer att utföras och implementeras med både en analytisk metod och en simuleringsmetod, där båda resultaten jämförs och analyseras.

Vad hoppas du att resultatet blir av ex-jobbet?
Målet är att utveckla algoritmer som ska bidra till att både förbättra nättäckningen och öka energieffektiviteten i systemet.

Till sist, vad vill du göra i framtiden när du är klar med ditt examensarbete?
Efter avslutat examensarbete hoppas jag kunna fortsätta att bidra till området mobilnät. Jag hoppas kunna gå från att forska om 5G- och B5G-teknik till att praktiskt utveckla den.


Läs en intervju med Axel Alvarsson som gör sitt ex-jobb inom 5G på RISE 

Hur kommer det sig att du gör ditt ex-jobb hos RISE?
Jag träffade representater från RISE på Luleå IT-Arena där de förklarade vilka problem de kunde erbjuda potentiella ex-jobbare. Eftersom ett av deras erbjudande lät väldigt intressant och helt passade vad jag personligen ville rikta mig åt så blev det till slut RISE.  


Varför valde du just 5G området som ämne för din uppsats?
Just 5G delen var väl inte det som sålde mig på problemställningen. Men nu i efterhand så är jag glad att jag valde det då utvecklingen av 5G Standalone är väldigt intressant och kan bidra till mycket i framtiden. Speciellt inom mitt fokus som riktar sig åt Edge Computation.

 

Vad kommer din uppsats att handla om mer specifikt?
Min uppsatts grundar sig i den större problemställningen “Kan vi använda 5G Standalone tillsammans med Edge Computing för att erbjuda tjänst-kontinuitet för mobila klienter?”, där mitt fokus mer riktar sig åt forskning kring “executing seamless state transfer between geographically distinct Edge data centers”. Flera andra områden måste dock utforskas för att kunna skapa en bra bild av den större problemställningen. I mitt fokus är den fördröjning som uppstår vid överföring samt en klients byte av “uppkopplings-punkt” med 5G viktigt för den slutliga analysen.
 

Vad hoppas du att resultaten kommer bli?
Jag hoppas huvudsakligen att arbetet skapar en tydlig väg framåt som gör det enklare att tackla de problemen i den större problemställningen. Jag ser även gärna att alla test och praktiska moment kan lägga en stabil grund för de hypoteser jag lägger fram, speciellt gällande vilken väg som är rätt att gå för att potentiellt uppnå “seamless state transfer”. Sist men inte minst så hoppas jag mer personligt riktat att jag får en tydligare bild av den akademiska världen och därmed får svar på om det är något för mig.
 

Slutligen, vad vill du göra när du är klar?
Jag vill först ta en lugn sommar för att förhoppningsvis återställa mig lite efter dessa 5 år. Sedan vill jag ge mig in i industrin och börja skaffa erfarenhet i backend-utveckling. Men vem vet, kanske forskning på universitet eller åtminstone R&D är min grej.


An interview with Emad Farouk Ibrahim, who is doing his licentiate thesis at Luleå University of Technology.

Tell us more about what you researched?
My licentiate thesis is about reconfigurable intelligent surface (RIS) which is a new technology that has gained a lot of attention during the last few years. A RIS is a thin planar array that consists of multiple reflecting elements, each of which is connected to a tunable chip and can induce a controllable reflection coefficient to the incident signal. The RIS is a nearly passive unit as it only leverages the reflection on its elements and it does not consume any power for transmission. The advantage of the RIS arises in creating energy-efficient smart radio environments wherein the wireless channel becomes an optimization variable. In this thesis, we study some of the potential applications and deployments for the RIS in wireless communications.


How did you come to choose this particular area?
It started by investigating a fundamental problem that usually occurs in MIMO communications when it is deployed in line-of-sight environments where spatial multiplexing becomes unattainable. There is a classical solution for this problem by deploying repeaters to enrich the wireless channel with multipath. However, this solution is not energy-efficient due to the power consumption of the repeaters. So, alternatively, we deploy distributed RISs to synthesize a sort of multi-path propagation. From this time, we see the advantages of the RIS as a new player to the whole communication process which may provide several solutions for the limitations that exist in the wireless channel and emerge new applications that have never existed with classical wireless communication systems.


What has been the biggest challenge and discovery?
We faced many challenges during this thesis. However, all of them were pleasant to us as overcoming them makes us one step closer to developing new solutions and applications. Moreover, I believe that our biggest discovery relies on the RIS ability to control the polarization state of the reflected waves. Since we develop a novel application depending on this RIS function. In this application, the RIS acts as an access point for information transfer where it alternates the polarization state of the reflected waves to encode the information data.


What are your plans for the future?
There are many potential research points that we may tackle in the future. For instance, in this thesis, we assume narrowband systems where the response of the RIS to the incident signals is constant over the whole bandwidth. However, in the case of wideband systems, the response of practical RIS is frequency-selective over the bandwidth. Therefore, it is important to study the optimum configuration for the RIS over wideband systems such as orthogonal frequency division multiplexing systems. Another future research idea is to develop the whole communication protocol for RIS applications which takes into account not only the algorithms of RIS reconfiguration but also the wireless channel estimation problem in time-variant environments.


See the licentiate presentation here: https://www.youtube.com/watch?v=3St0gPUw97Q&t=25s


INTERVJU MED EX-JOBBAREN FABIAN DE LAVAL

Hej Fabian! Du gör nu ditt ex-jobb inom 5G för företaget JJDovdi. Vad gör JJDovdi?
Det  är ett konsultföretag som specialiserat sig på forskning och utveckling inom området trådlös radiokommunikation, alltså 3G/4G/5G.

Hur kommer det sig att du samarbetar med dem?
Jag tog kontakt med Jaap van de Beek på avdelningen för signaler och system på LTU under tiden jag arbetade i en projektkurs inom digital kommunikation. I projektet arbetade vi med mjukvaruradio och jag tyckte det var väldigt roligt att arbeta med dessa. Så detta ledde mig till att höra med honom om han hade något spännande exjobb inom  området. Jaap introducerade mig till Jan Johansson på JJDovdi  och tillsammans föreslog det ett spännade ex-jobb jag kunde göra med Jan och Jaap som handledare.
 
Varför valde du just 5G området som ämne?
Under min tid på LTU har intresset för signalbehandling och digital kommunikation bara vuxit. När jag fick erbjudandet att arbeta med både radio och 5G kändes det helt perfekt.
 
Vad kommer din uppsats att handla om?
I mitt arbete kommer jag att utforska möjligheten att implementera 5G cell search protokollet med Matlab ihopkopplad med en mjukvaruradio. Tanken är att vi ska implementera radiofunktioner helt i mjukvara på en vanlig PC, och att sedan etablera en första handskakning som sker mellan en 5G basstation och en 5G telefon. Till min hjälp har jag  Telias 5G testnät som består av diverse basstationer utspridda över LTU campus som vi ska kommunicera med.

Vad händer framöver?  
Först och främst hoppas jag på att vi lyckas nå de målen vi har satt upp för exjobbet. Men i övrigt vill jag bara lära mig så mycket som möjligt och i slutändan kunna presentera ett arbeta man kan vara stolt över.

Vad har du för framtidsplaner?
Jag vet inte riktig. Jag är sugen på att doktorera inom området signalbehandling/informationsteori, men jag är även öppen för att fortsätta arbeta med radio-teknologi. Vi får se helt enkelt.


INTERVJU MED LTU STUDENTEN JESPER GLADH SOM GÖR SITT
EX-JOBB INOM 5G HOS ERICSSON  

Hur kommer det sig att du gör ditt ex-jobb hos Ericsson?
Jag träffade faktiskt Ericssons representanter på LARV-mässan nu i januari och fick ett gott intryck, både om företaget och exjobbsförslaget de hade med sig. Att få chansen att skriva sitt exjobb på ett företag som är världsledande inom sitt område är verkligen spännande och man kommer väldigt nära den nya tekniken.
Sen skadar det ju inte att kontoret endast är en 5 minuters promenad hemifrån.
 
Varför valde du just 5G området som ämne för din uppsats?
Jag har alltid haft intresse för ny teknik, så när jag såg detta exjobb, där jag kommer få jobba med både 5G och Virtual Reality så kunde jag inte riktigt säga nej. VR är något jag har jobbat med tidigare i ett studentprojekt och då kändes det som ett bra nästa steg att applicera sina kunskaper om VR på 5G, en teknik som kommer ändra hur vi ser på trådlös kommunikation inom de kommande åren.

Vad kommer din uppsats att handla om mer specifikt?
Det vi vill utforska med arbetet är hur man kan använda 5G för att kommunicera mellan en server och ett VR-headset för att se hur olika typer av fördröjningar eller tappade paket påverkar upplevelsen.

Vad hoppas du att resultaten kommer att bli av ex-jobbet?
Självklart vill man ju att arbetet man gör blir så bra att det kommer att kunna användas i framtiden för folk som jobbar med 5G. Men utöver det, på en personlig nivå, så vill jag bara lära mig så mycket som möjligt och kunna leverera ett jobb som jag stolt kan presentera.
 
Slutligen, vad vill du göra framöver när du är klar med din uppsats?
Något jag fått ett intresse för under mina studier är att jobba med IT-säkerhet. Att göra säkra och användarvänliga system är något som alltid har fascinerat mig. Om det blir precis efter ex-jobbet kan jag inte säga ännu, men det är självklart det jag satsar mot!


I SAMBAND MED DEMONORTH KONFERENSEN
VISADE PROJEKTET 5G

I strålande solsken med -15C grader visades 5G på isen i Norra Hamn Luleå i samband med DemoNorth konferensen den 28 februari, 2020. Tillsammans med Ericsson Research visade och berättade projektet  om vilka möjligheter 5G ger och gav besökarna möjlighet att få svar på sina frågor.

Mycket populärt var att själva få prova att köra den radiostyrda 5G bilen på isbanan!

Se en video från den radiostyrda 5G bilen på isbanan:
https://drive.google.com/open?id=1WSNsWzXUCmjgcwc7uATnLjsdREd1N-gP

Läs mer om konferensen här:
https://www.demonorth.com/


INTERVJU MED LTU STUDENTEN VIKHRAM RAVI
SOM GÖR SITT EX-JOBB INOM 5G HOS ERICSSON

Hur känns det att göra ditt ex-jobb på Ericsson i Kista?
Det känns väldigt bra! Jag har faktiskt arbetat på Ericsson tidigare som sommarpraktikant och sedan som deltidsutvecklare under två års tid. Då arbetade jag som utvecklare och analyserade testdata, optimerade testning och utvecklade en applikation för visualisering av testdata för 4G och 5G.

Varför valde du just 5G området som ämne för din uppsats?
Jag tar min magister inom informations- och kommunikationsteknik och då har vi studerarat mycket om avancerade trådlösa nätverk och då kändes det naturligt att fortsätta på samma väg.  Ericsson är ett av de ledande företagen i världen när det gäller 5G-utveckling och distribution. Nya utmaningar uppstår i utvecklingen av 5G-nätverk och det finns en ny uppsättning utmaningar som måste hanteras när det gäller nätverksfunktioner.

Vad kommer din uppsats att handla om mer specifikt?
Den kommer att handla om Virtual Radio Access Network (vRAN) och syftar till att omvandla Radio Access Networks (RAN) från en hårdvaru- till en programvarubaserad arkitektur som kommer att förenkla distributionen och hanterbarheten. Det här är ett område som fortfarande är under utveckling och det är därför som det är så intressant! Det ger mig också möjlighet att bidra till Ericsson såväl som Open Source Communities inom området.

Vad hoppas du att resultaten kommer att bli av ex-jobbet?
Målet med själva uppsatsen är att undersöka verktyg och föreslå metoder för att optimera observerbarhet i vRAN genom att utveckla synligheten av prestanda och spårbarhetsverktyg. Resultaten vi hoppas på är att optimera observerbarheten som helhet inom Virtual Radio Access Network-arkitekturen.
Dessutom är mitt personliga mål att få praktisk erfarenhet med ett system under standardisering och utveckling hos Ericsson samt lära sig om standardisering och produktutveckling inom mobilnät.

Slutligen, vad vill du göra framöver när du är klar med din uppsats?
Jag vill utveckla nya och spännande tekniker. Jag har ett särskilt intresse för blockkedjor, molnteknologier och trådlösa nätverk, så låt oss se var framtiden tar mig!

I SAMARBETE MED TESTMILJÖN:
ERICSSONS 5G RC BIL

Som en del av Wireless Innovation Arena-projektet utvecklade studenter från Luleå tekniska universitet en RC-bil med 5G-kapacitet vid Ericsson Research i Luleå.

Plattform för 5G utveckling
Studenterna som utvecklade RC-bilen, Martin Blaszczyk och Morgan Johansson, gjorde detta under deras sommarpraktik på Ericsson Research. Målet med projektet var att ha en modulär, billig och säker plattform för studenter att utveckla applikationer för den nya 5G-testplatsen och ge dem tillgång till banbrytande kommunikationsteknik på ett tillgängligt och roligt sätt.

Utvärdering av realtidsprestanda för 5G-nätverk
Med användning av RC-bilen kommer möjligheten att utvärdera realtidsprestanda för ett 5G-nätverk med krävande video, eller andra medier. Det är trafik som ställer höga krav på både bithastighet och latens. RC-bilens relativt höga hastighet gör det möjligt att testa gränserna för olika positioneringstekniker. Detta ger också möjlighet att visa olika 5G-tekniker som QoS (Service of Quality) och slicing och beam forming (tekniker för att skikta trafiken i nätet respektive styra radiotrafiken till precis den plats där användaren befinner sig). RC-bilen kommer också att användas för att utvärdera prestandan och utvärdera effekterna av olika förbättringar som QoS och handover-optimering i 5G-installation i gruvor, inom ramen för EU-projektet SIMS.
Bilens utrustning
Studenterna Martin och Morgan byggde om och utrustade bilen för fjärrkontroll över 5G New Radio (NR). Bilen har tre kameror, fram, bak och ovan, som strömmar livevideo till den som styr bilen över nätverket. Den har även en GPS för att få bilens position och hastighet i realtid. Den inbyggda datorn är ett NVIDIA Jetson Nano-kort som kör Ubuntu där Robotic Operating System (ROS) är implementerat för att ta hand om kontrollen av bilen.

Experimentplattform för forskningsexperiment
RC-bilens lilla storlek gör den möjlig att använda som experimentplattform för olika forskningsexperiment för branschen. Även om bilens skalstorlek på 1:10 kan förhindra att den används i de mest krävande miljöerna såsom djupt vatten, tjock lera etc., kan den fortfarande vara ett användbart verktyg för att utvärdera användningsfall i liknande miljöer. Framtida arbete som skulle kunna genomföras med RC-bilen som testplattform är autonom körning med bildbehandling. Den höga hastighetsanslutningen som kommer med 5G NR, gör det möjligt att göra en del av realtidsbehandlingen i RC-bilen och en del bearbetning i ett edge moln.

FILM FRÅN TESTKÖRNINGEN