Wireless Innovation Arena

Företagssamverkan

Utvecklingen inom trådlös teknik för uppkoppling av platser, människor och saker startade redan med NMTtekniken som kom på 1980-talet. Därefter har tekniker som GSM, 3G och 4G tagit vid och öppnat oanade möjligheter för trådlös kommunikation enligt devisen ''var som helst, när som helst till vem som helst''. Parallellt har tekniker som Wi-Fi möjliggjort billig uppkoppling i hem, kontor och i närmiljöer. Inom området för sensorkommunikation finns också tekniker som LTE-M, NB-IoT och LoRaWAN runt hörnet.

Nu väntar en massiv utrullning av 5G från 2020 och framåt. Vi välkomnar därför små och medelstora företag att genomföra tester och experiment i samverkan i 5G-testbädden "5G Innovation Hub North" som finns på Luleå tekniska universitet.

Vi välkomnar företag att genomföra tester och experiment i 5G testmiljön. Vi bidrar bl a med:
• Stöd, rådgivning och validering vid framtagning av nya erbjudanden
• Forskningssamverkan och samarbeten mellan Luleå tekniska universitet och forskningsinstitutet RISE

Välkommen att kontakta oss för mer information


INTERVJU MED EX-JOBBAREN FABIAN DE LAVAL

Hej Fabian! Du gör nu ditt ex-jobb inom 5G för företaget JJDovdi. Vad gör JJDovdi?
Det  är ett konsultföretag som specialiserat sig på forskning och utveckling inom området trådlös radiokommunikation, alltså 3G/4G/5G.

Hur kommer det sig att du samarbetar med dem?
Jag tog kontakt med Jaap van de Beek på avdelningen för signaler och system på LTU under tiden jag arbetade i en projektkurs inom digital kommunikation. I projektet arbetade vi med mjukvaruradio och jag tyckte det var väldigt roligt att arbeta med dessa. Så detta ledde mig till att höra med honom om han hade något spännande exjobb inom  området. Jaap introducerade mig till Jan Johansson på JJDovdi  och tillsammans föreslog det ett spännade ex-jobb jag kunde göra med Jan och Jaap som handledare.
 
Varför valde du just 5G området som ämne?
Under min tid på LTU har intresset för signalbehandling och digital kommunikation bara vuxit. När jag fick erbjudandet att arbeta med både radio och 5G kändes det helt perfekt.
 
Vad kommer din uppsats att handla om?
I mitt arbete kommer jag att utforska möjligheten att implementera 5G cell search protokollet med Matlab ihopkopplad med en mjukvaruradio. Tanken är att vi ska implementera radiofunktioner helt i mjukvara på en vanlig PC, och att sedan etablera en första handskakning som sker mellan en 5G basstation och en 5G telefon. Till min hjälp har jag  Telias 5G testnät som består av diverse basstationer utspridda över LTU campus som vi ska kommunicera med.

Vad händer framöver?  
Först och främst hoppas jag på att vi lyckas nå de målen vi har satt upp för exjobbet. Men i övrigt vill jag bara lära mig så mycket som möjligt och i slutändan kunna presentera ett arbeta man kan vara stolt över.

Vad har du för framtidsplaner?
Jag vet inte riktig. Jag är sugen på att doktorera inom området signalbehandling/informationsteori, men jag är även öppen för att fortsätta arbeta med radio-teknologi. Vi får se helt enkelt.


INTERVJU MED LTU STUDENTEN JESPER GLADH SOM GÖR SITT
EX-JOBB INOM 5G HOS ERICSSON  

Hur kommer det sig att du gör ditt ex-jobb hos Ericsson?
Jag träffade faktiskt Ericssons representanter på LARV-mässan nu i januari och fick ett gott intryck, både om företaget och exjobbsförslaget de hade med sig. Att få chansen att skriva sitt exjobb på ett företag som är världsledande inom sitt område är verkligen spännande och man kommer väldigt nära den nya tekniken.
Sen skadar det ju inte att kontoret endast är en 5 minuters promenad hemifrån.
 
Varför valde du just 5G området som ämne för din uppsats?
Jag har alltid haft intresse för ny teknik, så när jag såg detta exjobb, där jag kommer få jobba med både 5G och Virtual Reality så kunde jag inte riktigt säga nej. VR är något jag har jobbat med tidigare i ett studentprojekt och då kändes det som ett bra nästa steg att applicera sina kunskaper om VR på 5G, en teknik som kommer ändra hur vi ser på trådlös kommunikation inom de kommande åren.

Vad kommer din uppsats att handla om mer specifikt?
Det vi vill utforska med arbetet är hur man kan använda 5G för att kommunicera mellan en server och ett VR-headset för att se hur olika typer av fördröjningar eller tappade paket påverkar upplevelsen.

Vad hoppas du att resultaten kommer att bli av ex-jobbet?
Självklart vill man ju att arbetet man gör blir så bra att det kommer att kunna användas i framtiden för folk som jobbar med 5G. Men utöver det, på en personlig nivå, så vill jag bara lära mig så mycket som möjligt och kunna leverera ett jobb som jag stolt kan presentera.
 
Slutligen, vad vill du göra framöver när du är klar med din uppsats?
Något jag fått ett intresse för under mina studier är att jobba med IT-säkerhet. Att göra säkra och användarvänliga system är något som alltid har fascinerat mig. Om det blir precis efter ex-jobbet kan jag inte säga ännu, men det är självklart det jag satsar mot!


I SAMBAND MED DEMONORTH KONFERENSEN
VISADE PROJEKTET 5G

I strålande solsken med -15C grader visades 5G på isen i Norra Hamn Luleå i samband med DemoNorth konferensen den 28 februari, 2020. Tillsammans med Ericsson Research visade och berättade projektet  om vilka möjligheter 5G ger och gav besökarna möjlighet att få svar på sina frågor.

Mycket populärt var att själva få prova att köra den radiostyrda 5G bilen på isbanan!

Se en video från den radiostyrda 5G bilen på isbanan:
https://drive.google.com/open?id=1WSNsWzXUCmjgcwc7uATnLjsdREd1N-gP

Läs mer om konferensen här:
https://www.demonorth.com/


INTERVJU MED LTU STUDENTEN VIKHRAM RAVI
SOM GÖR SITT EX-JOBB INOM 5G HOS ERICSSON

Hur känns det att göra ditt ex-jobb på Ericsson i Kista?
Det känns väldigt bra! Jag har faktiskt arbetat på Ericsson tidigare som sommarpraktikant och sedan som deltidsutvecklare under två års tid. Då arbetade jag som utvecklare och analyserade testdata, optimerade testning och utvecklade en applikation för visualisering av testdata för 4G och 5G.

Varför valde du just 5G området som ämne för din uppsats?
Jag tar min magister inom informations- och kommunikationsteknik och då har vi studerarat mycket om avancerade trådlösa nätverk och då kändes det naturligt att fortsätta på samma väg.  Ericsson är ett av de ledande företagen i världen när det gäller 5G-utveckling och distribution. Nya utmaningar uppstår i utvecklingen av 5G-nätverk och det finns en ny uppsättning utmaningar som måste hanteras när det gäller nätverksfunktioner.

Vad kommer din uppsats att handla om mer specifikt?
Den kommer att handla om Virtual Radio Access Network (vRAN) och syftar till att omvandla Radio Access Networks (RAN) från en hårdvaru- till en programvarubaserad arkitektur som kommer att förenkla distributionen och hanterbarheten. Det här är ett område som fortfarande är under utveckling och det är därför som det är så intressant! Det ger mig också möjlighet att bidra till Ericsson såväl som Open Source Communities inom området.

Vad hoppas du att resultaten kommer att bli av ex-jobbet?
Målet med själva uppsatsen är att undersöka verktyg och föreslå metoder för att optimera observerbarhet i vRAN genom att utveckla synligheten av prestanda och spårbarhetsverktyg. Resultaten vi hoppas på är att optimera observerbarheten som helhet inom Virtual Radio Access Network-arkitekturen.
Dessutom är mitt personliga mål att få praktisk erfarenhet med ett system under standardisering och utveckling hos Ericsson samt lära sig om standardisering och produktutveckling inom mobilnät.

Slutligen, vad vill du göra framöver när du är klar med din uppsats?
Jag vill utveckla nya och spännande tekniker. Jag har ett särskilt intresse för blockkedjor, molnteknologier och trådlösa nätverk, så låt oss se var framtiden tar mig!

I SAMARBETE MED TESTMILJÖN:
ERICSSONS 5G RC BIL

Som en del av Wireless Innovation Arena-projektet utvecklade studenter från Luleå tekniska universitet en RC-bil med 5G-kapacitet vid Ericsson Research i Luleå.

Plattform för 5G utveckling
Studenterna som utvecklade RC-bilen, Martin Blaszczyk och Morgan Johansson, gjorde detta under deras sommarpraktik på Ericsson Research. Målet med projektet var att ha en modulär, billig och säker plattform för studenter att utveckla applikationer för den nya 5G-testplatsen och ge dem tillgång till banbrytande kommunikationsteknik på ett tillgängligt och roligt sätt.

Utvärdering av realtidsprestanda för 5G-nätverk
Med användning av RC-bilen kommer möjligheten att utvärdera realtidsprestanda för ett 5G-nätverk med krävande video, eller andra medier. Det är trafik som ställer höga krav på både bithastighet och latens. RC-bilens relativt höga hastighet gör det möjligt att testa gränserna för olika positioneringstekniker. Detta ger också möjlighet att visa olika 5G-tekniker som QoS (Service of Quality) och slicing och beam forming (tekniker för att skikta trafiken i nätet respektive styra radiotrafiken till precis den plats där användaren befinner sig). RC-bilen kommer också att användas för att utvärdera prestandan och utvärdera effekterna av olika förbättringar som QoS och handover-optimering i 5G-installation i gruvor, inom ramen för EU-projektet SIMS.
Bilens utrustning
Studenterna Martin och Morgan byggde om och utrustade bilen för fjärrkontroll över 5G New Radio (NR). Bilen har tre kameror, fram, bak och ovan, som strömmar livevideo till den som styr bilen över nätverket. Den har även en GPS för att få bilens position och hastighet i realtid. Den inbyggda datorn är ett NVIDIA Jetson Nano-kort som kör Ubuntu där Robotic Operating System (ROS) är implementerat för att ta hand om kontrollen av bilen.

Experimentplattform för forskningsexperiment
RC-bilens lilla storlek gör den möjlig att använda som experimentplattform för olika forskningsexperiment för branschen. Även om bilens skalstorlek på 1:10 kan förhindra att den används i de mest krävande miljöerna såsom djupt vatten, tjock lera etc., kan den fortfarande vara ett användbart verktyg för att utvärdera användningsfall i liknande miljöer. Framtida arbete som skulle kunna genomföras med RC-bilen som testplattform är autonom körning med bildbehandling. Den höga hastighetsanslutningen som kommer med 5G NR, gör det möjligt att göra en del av realtidsbehandlingen i RC-bilen och en del bearbetning i ett edge moln.

FILM FRÅN TESTKÖRNINGEN