I denna video förklarar Arne Gylling hur man använder testbädden samt visar runt i 5G miljön.


Beskrivning av Luleå tekniska universitets 5G-testmiljöer

När det talas om femte generationens mobilnät brukar man oftast prata om 5G. Där 2G möjliggjorde SMS, 3G internetåtkomst och 4G livestreaming och videosamtal så kommer 5G att öppna upp för mängder av nya innovativa tjänster genom mycket större överföringshastighet och kapacitet. Men 5G är ännu så länge en lösning för främst mobil kommunikation och ska inte ses som en ersättning till fiberuppkoppling. Luleå tekniska universitet har i samarbete med Telia, Ericsson och TietoEVRY etablerat testbäddar för 5G i Norr- och Västerbotten för att ge små och medelstora företag möjligheter att utveckla sina produkter och tjänster för 5G och göra experiment med allt från drönare och robotar till jordbruksmaskiner och lösningar för vård- och omsorg. Testbäddarna finns på Luleå campus, på Särkkivaaragården i Övertorneå, på Kronandalens äldreboende i Luleå, på The Great Northern i Skellefteå och på Sjukstugan i Storuman.

Varför 5G?
Idag lever vi i en värld där smarta prylar och digitala samhällstjänster är på väg att bli vardag. Sakernas internet, eller ”Internet of Things”, (IoT), innebär att fler och fler saker kommer att vara uppkopplade mot internet. Det kan vara allt från kylskåp som påminner dig köpa mer smör, hårfönar som har koll på din hårtyp, till övervakningssystem för stora fastigheter. Parallellt med utvecklingen av sakernas internet sker också mycket forskning kring autonoma fordon, som självkörande bilar, och uppkopplade städer eller ”Smart cities”. 5G är en förutsättning för att utvecklingen inom dessa områden ska kunna fortsätta. Gemensamt för att alla dessa nya funktioner ska fungera som det är tänkt är att det också krävs är en uppkoppling till olika typer av molnbaserade tjänster och databaser. Det är till exempel oerhört viktigt för ett självkörande fordon att få direkt återkoppling utan fördröjning från de positioneringssystem som det är uppkopplat mot. Snabb och tillförlitlig trådlös uppkoppling är också oerhört viktig för industrin. 5G med sin höga kapacitet och låga fördröjning kommer att göra det möjligt for mängder av sensorer, datatunga system, robotar och självgående fordon att kopplas samman trådlöst för att göra verksamheter mer automatiserade och effektiva. Ett område som har mycket att vinna på 5G är gruvindustrin. Ovan jord är det inga svårigheter att koppla upp maskiner mot internet eller ringa ett mobilsamtal men djupt nere i en gruva är förutsättningarna mer krävande. Här kan 5G förbättra möjligheterna till att bland annat fjärrstyra tunga maskiner djupt under jord. Ett område där 5G kommer att kunna spela en mycket viktig roll är som distributionsplattform för välfärdstjänster. 5G tillåter cirka femtio gånger snabbare dataöverföring, med högre stabilitet och dessutom betydligt högre patientsäkerhet i jämförelse med dagens 4G-nät. Det öppnar upp möjligheter för nya innovativa digitala vård- och omsorgstjänster. Idag finns också mycket utrustning för att övervaka att en vårdtagare mår bra, som till exempel armband som mäter blodtryck och andra vitalparametrar och som larmar om en vårdtagare har ramlat. Det skapar dels ökad trygghet och livskvalitet för individen, dennes anhöriga samtidigt som det underlättar för de som arbetar i vård- och omsorg. 5G skapar också bättre förutsättningar för samverkan mellan olika sjukhus, vilket är positivt, inte minst med tanke på att sjukhusen blir alltmer specialiserade. Ett exempel är att specialistläkare i realtid via 5G kan vara med på distans vid olika former av kirurgiska ingrepp, antingen för att vägleda den som opererar eller med hjälp av robotteknik själv utföra ingreppet. Patienten får tillgång till expertis oavsett på vilket sjukhus den befinner sig, vilket minskar regionala skillnader i vårdutbudet. 


Teknisk beskrivning
Tabellen nedan beskriver Luleå tekniska universitets 5G-testmiljöer.

På Luleå campus finns basstationer med täckning såväl utomhus som inomhus i tre av universitetets byggnader. Inomhustäckningen i varje byggnad utgör en egen cell. På The Great Northern finns två celler. I 5G-testmiljöerna på Luleå campus och The Great Northern finns möjlighet att göra hand-over tester. Samtliga 5G-testbäddar nyttjar frekvenser på 3,5 GHz-bandet.

I Luleå finns en gemensam Local break-out för universitetets 5G-testmiljöer. Systemet uppdateras med nya mjukvaruversioner cirka var tredje månad och ligger i absolut framkant genom samarbetet med Telia, Ericsson och TietoEVRY. I anslutning till testbäddarna har RISE i samarbete med Luleå tekniska universitet en Edge-nod som kan nyttjas för tester i 5G-testmiljöerna. https://www.ri.se/sv/vad-vigor/projekt/iceedge


Testbäddarna är öppna för alla
Vi erbjuder företag möjlighet att testa idéer, tjänster och produkter i samarbete med forskare vid Luleå tekniska universitet. Testbädden är öppen för alla branschaktörer, både stora och små samt alla operatörer, tjänsteleverantörer, teknik- och produktleverantörer, universitet, forskningsinstitut och offentliga myndigheter. Testbäddarna gör det möjligt för olika aktörer att samarbeta med andra intressenter i värdekedjan och även nå slutanvändare. Vi kan hjälpa dig med den praktiska testningen, men även med att komma i kontakt med intressenter med behov av lösningar och att få tillgång till spetskompetens via universitetets forskning.

Så här får du tillgång till våra 5G-testbäddar
Kontakta oss för att diskutera din idé och beskriv de tester du vill utföra. Då kan du också få rådgivning om testutrustning. När din ansökan om att testa i 5G-testmiljöerna är godkänd får du tillgång till de SIMkort som krävs för att testa i miljön och råd om testutrustning och installation. Om du behöver vägledning kan du prata med våra testingenjörer eller få hjälp från våra forskare. Vi kan också vägleda dig till andra testpartners om du vill samarbeta inom ett visst område. Tillgång till 5G-testbäddarna utgör s k försumbart stöd och du behöver skriva på ett intyg om detta innan tester kan inledas.

Utrustning för tester
Det krävs särskilda SIM-kort för att testa vid universitetets 5G-testbäddar. Dessa tillhandahålls av Luleå tekniska universitet. Du kan även få tillgång till hårdvara som routers, USB-donglar, modem och mobiltelefoner under begränsad tid för att utvärdera lämplig utrustning innan köp av egen utrustning.

I nuläget har universitetet tillgång till följande utrustning för utlåning: 
• D-Link routers DWR2101 som ansluter till både 5G NSA och 5G SA. Den kan etablera ett WiFi-nät och har även både en USB-C och en CAT-anslutning för inkoppling av PC etc.
• Cradlepoint R1900 är en router för tuffa miljöer som ansluter till både 5G NSA och 5G SA. Den kan etablera ett WiFi-nät och har även både en USB-C och en CAT-anslutning för inkoppling av PC etc.
• 5G Sony Experia mobil som ansluter till 5G-nätet på 5G NSA.
• Samsung S20 mobil som ansluter till 5G-nätet på 5G NSA.
• Xiaomi Mi 11 Lite mobil som ansluter till 5G-nätet på 5G NSA och 5G SA.
• Fibocom FG150 som ansluter till 5G-nätet på 5G NSA.
• WNC-router som ansluter till 5G-nätet på 5G NSA. Den kan etablera ett WiFinät och har även en USB-C-anslutning för anslutning av PC etc.
• Raspberry Pi 400 som kan anslutas till 5G-routers och/eller 5G-mobiler.
• Raspberry Pi 4 som kan anslutas till 5G-routers och/eller 5G-mobiler.
• SIM-kort för 5G NSA och 5G SA.

Aktuell testbäddsprestanda
Luleå tekniska universitets 5G-testbäddar ligger i absolut tekniska framkant med tillgång till funktionalitet och mjukvaruversioner som ännu inte finns i mobiloperatörernas kommersiella nät. I nuläget har testbäddarna stabil prestanda med nedlänkshastigheter på över 1 Gbps och upplänkshastigheter på cirka 100 Mbps. Fördröjningen i 5G-miljöerna ligger i nuläget på mellan 10 och 25 ms beroende på vilken av testbäddarna som nyttjas.

Kontaktuppgifter
Kontakta oss gärna om du vill testa i Luleå tekniska universitets 5G-testmiljöer.

Staffan Lundberg, projektledare för projektet 5G Vård och Omsorg i Övre Norrland, staffan.1.lundberg(at)ltu.se
Jan-Olov Johansson, projektledare för projektet Wireless Innovation Arena, jan-olov.johansson(at)ltu.se
Michael Nilsson, projektledare för projektet Arctic 5G Test Network, michael.nilsson(at)ltu.se
Karl Andersson, projektledare för projektet 5G Edge Innovations for Mining. Karl.anderssson(at)ltu.se

Nedan finns beskrivningen att ladda ner i pdf.

2022-06-02 Beskrivning LTUs 5G-testmiljöer.pdf
2022-10-13 Description of LTUs 5G test environments.pdf