I denna video förklarar Arne Gylling hur man använder testbädden samt visar runt i 5G miljön.

Hur man använder testplatsen

Så här gör du:
1. Kontakta oss för att diskutera din idé.
2. När din idé är godkänd hjälper vi dig med testutrustning och installation.
3. Om du behöver vägledning kan du prata med våra testingenjörer eller få hjälp från våra forskare. Vi kan också vägleda dig till andra testpartners om du vill samarbeta inom ett visst område.

Regionala små och medelstora företag har möjlighet att få stöd från projektet. Kontakta oss

Öppen för alla användare

Vi erbjuder företag möjlighet att testa idéer, tjänster och produkter i samarbete med forskare vid Luleå tekniska universitet. Testbädden är öppen för alla branschaktörer, både stora och små samt alla operatörer, tjänsteleverantörer, teknik- och produktleverantörer, universitet, forskningsinstitut och offentliga myndigheter. Testwebbplatsen gör det möjligt för olika aktörer att samarbeta med andra intressenter i värdekedjan och även nå slutanvändare.

Vi kan hjälpa dig, inte bara med den fysiska testningen, utan också inom följande områden:

  • Förståelse för experimenthantering
  • Komma i kontakt med  intressenter med behov av  lösningar
  • Ansluter dig till IKT- och IoT-forskning

Teknisk information

5G-testplatsen är för närvarande en 5G NR NSA (Ericsson) som arbetar vid 3,5 GHz och täcker Luleå universitetsområde. En EDGE, local outbreak, med anslutning till ett lokalt datacenter samt ett 5G inomhussystem (Ericsson 5G radiodots) finns också. Systemet uppdateras med nya mjukvaruversioner cirka var tredje månad och vi planerar att ha ett fristående 5G-system i slutet av 2020.

De tillgängliga enheterna är:

  • WNC-router som ansluter 5G och etablerar en WiFi-router. Den har också en USB-C-anslutning för anslutning av PC etc.
  • 5G Sony Experia mobil
Båda enheterna kör Android vilket möjliggör användning av Android-appar.

Nuvarande testbäddsprestanda

Efter den senaste uppgraderingen har vi nu mätt 1,9 Gbps i nedlänk och 800 Mbps i upplänk.

Gratis testverktyg för 5G-testning

Nedan finns en länk till ett SCReAM BW-testverktyg. Verktyget är bra för att testa 5G-system, i detta fall med trafik som liknar video. Det inkluderar en implementering av SCReAM, en mobiloptimerad algoritm för överbelastning för interaktiva medier i realtid. SCReAM (Self-Clocked Rate Adaptation for Multimedia) är en algoritm för överbelastningskontroll som huvudsakligen är utformad för video.

Så här hämtar och bygger du testverktyget SCReAM BW på Linux-datorer:
cd ~/somewhere
git clone https://github.com/EricssonResearch/scream.git
cd code/bw-test-tool
cmake .
make
 
Vad som måste installeras i förväg är:
git
cmake
make
gcc (or g++ ?)